Registration is now closed and voting has ended, check out selected ideas

  • 425Votes
  • 1Response
Voting has now ended.

Smart crossroad

Een van de vele voorkomende problemen in het verkeer is de zichtbaarheid als het donker is. Het is niet overal genoeg verlicht en het is ook niet altijd duidelijk wanneer mensen oversteken.
Hoe kunnen overstekende mensen ‘s avonds en ‘s nachts beter zichtbaar zijn in het verkeer? Een voetpad dat signalen doorgeeft naar auto’s binnen een straal van 35 meter (remafstand bij een snelheid van 70km/h) wanneer iemand wilt oversteken en dat oplicht wanneer iemand er op loopt. Om te voorkomen dat het oplicht wanneer er een auto over rijdt, is er een maximum gewicht dat wordt opgenomen. Hierbij denken we aan een 500 kg.

One of the most common problems in the trafic is the visibility when it’s dark. It’s not everywhere enough lighted and it is also not always obvious when people cross the road. How can those people be more visible when they cross the road at night? A crossroad that sends a signal to cars that are nearby when people want to cross the road and enlightens when someone walks on it. To prevent that the crosswalk enlightens when a car rides over it, we have a maximum weight of 500 kg.


System map:
Laurien Coppens Laurien Coppens 1 Added 3 years ago

One Response